Terapötik Aferez (Tezli Yüksek Lisans)

Amaç
Dünya da gelişen Aferez Teknolojisini takiben ülkemizde de aferez uygulamaları başlamıştır. Bu program, bu teknolojideki cihazların çalıştırılması, setlerin kullanılması ve işlemler sırasında oluşabilecek hata oranının en aza indirilmesi amacına dayanır.

Hedefler
Cihazları, setleri tanıtmak, sistemlerin çalışmasını öğrenmek. Beceri :Bu sistemlerin kullanılmasını sağlamak. Tutum :Aferez işlemi sırasındaki sorunlara müdahele edebilmek

İstihdam imkanları
Tüm Aferez Üniteleri

Kazanılan Ünvan
Yüksek Lisans Derecesi Bilim Uzmanı

Önşartlar
Üniversitelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Eczacılık ve Tıp dallarında lisansa sahip olmak. Not ortalamasının 60 ve üzeri olması. Lisans Üstü Eğitim (LES) sınavında sayısal veya eşit ağırlık puan türünden en az 45 olması.ÜDS, KPDS veya TÖMER dil sınavlarından en az birinden yeterli puanı almış olmak