Ankara Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Terapötik Aferez Merkezi

İç Hastalıkları ABD değişik bilim dallarının (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Hematoloji, Nefroloji, İmmünoloji, Gastroenteroloji, Geriatri, Tıbbi Onkoloji, Fizyopatoloji) bir araya gelmesinden oluşmuştur. İç Hastalıkları A.B.D’ da dört adet yüksek lisans programı yürütülmektedir. Bunlardan ikisi Hematoloji B.D bünyesindedir. Hemaferez (1998) ve Hematodiagnostik (1994).

Aferez kelimesi “ayırmak” anlamına gelen Yunanca kökenli bir terimdir. Günümüzde tam kanın uzaklaştırılması, çeşitli bileşenlere ayrılması, bir veya daha fazla bileşeninin toplanması ve/veya değiştirilmesini içeren pek çok sayıdaki işlemden söz etmek için kullanılır. Modern teknoloji daha sofistike hale gelirken, aferez teknikleri kanın daha küçük alt gruplarını toplamak veya muamele etmede kullanılmaktadır. Hemato-onkoloji tedavisindaki gelişmelere paralel olarak yüksek doz kemoterapi,kök hücre nakli uygulamaları beraberinde destek tedavi yöntemlerinide beraberinde getirmiştir.Bu nedenle Hematoloji Bilim dalında 1980’lerin sonunda oluşturulan hemaferez ünitesi,1996 yılında Ankara Tıp Fakültesi yönetim kurulu kararı ve Üniversite senato onayı ile Prof.Dr.Orhan Seyfi Şardaş Hemaferez Ünitesi olarak hematoloji bilim dalına baglı olarak kurulmuştur.

Bu ünite önderliginde Türkiye geneline yönelik kurslar; 2. Uygulamalı Aferez Kursu (5-30 Nisan 1999), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Aferezis Kursu (2 Mayıs 1996), I. Hemaferezis Atölye Çalışması (3-4 Mayıs 2002) düzenlenmiştir. 2000 yılında Hemaferezis Dernegi ünitemiz önderliginde kurulmuş , WAA(Dünya Aferezis Birligi) ve ESFH(Avrupa Hemaferez Dernegi) ve ISFA (Uluslararası Hemaferez Birligi) üyelikleri gerçekleştirilmiştir.Bu gelişmelerin sonucunda 15.ESFH kongresi Antalya’da Ekim 2005 tarihinde yapılmıştır. Aferez Teknikleri: Santrifüj Tekniği, Filtrasyon Tekniği, Adsorbsiyon Tekniği, Uygulanan kişiye göre; Donör Aferezi, Terapötik Aferez, Uzaklaştırılan (Toplanan) Komponente göre Aferez Tipleri; Sitaferezis, Lökoferezis, Periferik Kök Hücre Aferezi, Granülositaferez, Lenfositaferez